Aktuelt

Rundskriv nr. 1 - 2014

Ro og orden i oppganger og kjellerganger 
Det skal være ro i leilighetene i tiden kl 22 – 06. Reparasjonsarbeider skal ikke utføres sent på kvelden eller i helgene. Husordensreglene gjelder også for de med egen vaskemaskin. 
  
Styret mottar stadig klager over uryddige oppganger og kjellerganger. Sportsboder fylles opp av bildekk og annet som ikke har noe der å gjøre. Vi vil derfor igjen minne om at husordensreglene er utarbeidet for at det skal være hyggelig og godt å bo i borettslaget. 
I reglenes punkt 5 står det klart at det ikke er adgang til å oppbevare leker, skotøy eller andre gjenstander i oppgangene. Av hensyn til brannsikkerheten og muligheten for å ha sikre rømningsveier i tilfelle brann, må disse reglene overholdes! 
Om nødvendig kan styret uten varsel fjerne gjenstander som ikke hører hjemme i sportsboder og i oppganger. 
 

Komprimatoren ved fyrhuset 
På komprimatoren står det klart og tydelig hva du ikke skal kaste i den. Disse tingene må du selv levere på f.eks. Grønmo eller Haraldrud. Ikke sett igjen ting ved komprimatoren! 
 

Parkering 
Alle oppmerkede parkeringsplasser er private plasser. Da enkelte er plaget av at uvedkommende tar deres plass, har styret kontaktet Aker P-drift og bedt om hyppigere kontroll. Feilparkering medfører kontrollgebyr og kan i verste fall medføre borttauing. Vi oppfordrer også beboere som opplever at andre tar deres plass om å ringe Aker P-drift umiddelbart på telefon 22 16 70 80. 
 

Oppussing av vaskerier og toaletter 
Etter mange års bruk og stedvis dårlig renhold var det helt nødvendig å foreta en fullstendig renovering av disse rommene. I tillegg til sliping og maling blir det installert nye dører. Gardiner i en eller annen form kommer også på plass etter hvert. Når vi nå får så fine rom må vi ta vare på dem. Det gjør vi best om vi følger de regler som gjelder for bruk av rommene. Disse reglene finner man i husordensreglene punkt 7 og de er også satt opp i vaskeriene. 
 

Selskapslokalet 
Alle vet kanskje ikke at vi har et selskapslokale. Dette ble pusset opp for et par år siden og egner seg veldig godt til barnebursdager. Ønsker du ytterligere informasjon finner du det på vår hjemmeside www.ulsrud-brl.no. Du kan også kontakte Åshild Johnsen på telefon 22 27 05 54


Ha en riktig fin vår alle sammen!

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon