Aktuelt

Rundskriv nr. 1 - 2015

Komfyravtrekk 
Ventilasjonsanlegget trekker luft ut fra leilighetene. Det er ikke tillatt å koble på vifter på det sentrale ventilasjonsanlegget da dette fører til overtrykk i ventilasjonskanalen. Dette kan føre til luft blåses inn i andre leiligheter fra ventilasjonsanlegget. Dette kan føre til at matlukt sprer seg til andre leiligheter via ventilasjonsanlegget. 
 

Vaskerier 
Vi vil minne om at vi må vise respekt for andres vasketid og gjøre rent etter oss. Det gjør vi best om vi følger de regler som gjelder for bruk av rommene. Disse reglene finner man i husordensreglene punkt 7 og de er også satt opp i vaskeriene. Det er også viktig at vaktmester varsles umiddelbart dersom dere registrerer noe unormalt med maskinene. Da er det større sjanse for at de kan repareres. Dette er ofte langt rimeligere enn å kjøpe ny. 
 

Tyver på besøk i borettslaget 
Vær på vakt mot folk som kommer uanmeldt! To personer utga seg for å være fra Hafslund. En av mennene oppholdt beboer, mens en annen stjal. En gyllen regel er at alle firmaer som av en eller annen grunn må inn i leiligheten skal varsle om dette på forhånd. 
 

Pågående selger 
Styret har mottatt flere meldinger om at en selger av brann/innbruddsalarmer var svært pågående. Selgeren hevdet at røykvarslerne våre måtte byttes ut grunnet nye regler. Dette stemmer ikke! Styreleder har vært i kontakt med selgerens firma og fått dette bekreftet. Firmaet beklager også selgerens fremferd. 
 

Orden i oppganger og fellesrom 
Vi er dessverre nødt til igjen å minne om at det ikke er adgang til å oppbevare leker, skotøy eller andre gjenstander i oppgangene. Av hensyn til brannsikkerheten og muligheten for å ha sikre rømningsveier i tilfelle brann, må disse reglene overholdes! Om nødvendig kan styret uten varsel fjerne gjenstander som ikke hører hjemme i sportsboder, kjellerganger og i oppganger. Refererer til husordensregel punkt 5 som er utarbeidet for at det skal være hyggelig og trygt å bo i borettslaget. Styret har også fått klager på at søppelposer blir liggende utenfor døra til leilighetene over lengre tid og sprer vond lukt i oppgangene. Dette er ikke særlig trivelig og heller ikke lov. 
 

Sykkelstativ 
Da prisene for stativ for montering på vegg varierer en del, har vi valgt en leverandør hvor stativene ser greie ut og er relativt rimelige. Disse er nå tilgjengelige hos vaktmester. Montering må hver enkelt oppgang gjøre selv. Kjøper man inn for eget initiativ, dekker borettslaget inntil kr 200,- pr stativ. Gulvstativ kan dere kjøpe hos Biltema og få igjen pengene av borettslaget mot kvittering.

Med vennlig hilsen fra 
Styret

Printvennlig versjon