Aktuelt

Rundskriv nr. 1 - 2016

Styret benytter anledningen til å ønske alle nye beboere velkommen til Ulsrud borettslag!

Selskapslokalet 
Vi har fått tilskudd fra kommunen til å legge en hellebelagt sti frem til baksiden av selskapslokalet. Dette vil lette fremkommeligheten for personer med begrenset mobilitet. Samtidig lager vi en liten “terrasse” utenfor lokalet. 
 

Ferdigstillelse av uteplass Olav Nygards veg 12-14 
Det er blitt plantet hekk her i sommer. Håper dere som bor i nærheten har hatt stor glede av plassen så langt. 
 

Krakker 
Alle krakkene i Olav Nygards veg 8-34 er skiftet ut med nye i år. Øvrige krakker var i god stand og ble pusset opp før sesongstart 
 

Ro og orden i oppganger og kjellerganger 
Det skal være ro i leilighetene i tiden kl 22 – 06. Reparasjonsarbeider skal ikke utføres sent på kvelden eller i helgene. Husordensreglene gjelder også for de med egen vaskemaskin.
Styret mottar stadig klager over uryddige oppganger og kjellerganger. Sportsboder fylles opp av bildekk og annet som ikke har noe der å gjøre. Vi vil derfor igjen minne om at husordensreglene er utarbeidet for at det skal være hyggelig og godt å bo i borettslaget. I reglenes punkt 5 står det klart at det ikke er adgang til å oppbevare leker, skotøy eller andre gjenstander i oppgangene. Av hensyn til brannsikkerheten og muligheten for å ha sikre rømningsveier i tilfelle brann, må disse reglene overholdes! Om nødvendig kan styret uten varsel fjerne gjenstander som ikke hører hjemme i sportsboder og i oppganger. 
 

Vaskerier 
Vi vil minne om at vi må vise respekt for andres vasketid og gjøre rent etter oss. Det gjør vi best om vi følger de regler som gjelder for bruk av rommene. Disse reglene finner man i husordensreglene punkt 7 og de er også satt opp i vaskeriene. Det er også viktig at vaktmester varsles umiddelbart dersom dere registrerer noe unormalt med maskinene. Da er det større sjanse for at de kan repareres. Dette er ofte langt rimeligere enn å kjøpe ny. 
 

Tyver på besøk i borettslaget 
Vær på vakt mot folk som kommer uanmeldt! En gyllen regel er at alle firmaer som av en eller annen grunn må inn i leiligheten skal varsle om dette på forhånd. 
 

Kontroll av brannvernutstyr 
Det er høst og tid for den årlige kontrollen av brannvernutstyret i hver enkel leilighet.. Kontrollen er en del av styrets systematiske HMS arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboerne. Det er derfor viktig at Aktiv Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. Styret kommer tilbake med dag og tidspunkt for kontrollen 
 

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon