Aktuelt

Rundskriv nr. 1 - 2017

1. Ro i leilighetene og orden i oppganger og kjellerganger 
Styret mottar jevnlig klager på at oppussingsarbeider medfører mye støy, og ber om at denne typen arbeider gjøres på dagtid. Vi oppfordrer alle til å gå i dialog med naboene om det  utføres støyende arbeid på kveldstid. I husordensreglene står det at det skal være ro i leilighetene fra kl 22.00 til kl 06.00 på hverdager. Det betyr ikke at det er greit å bore i vegger og gulv hele kvelden!

Gjentagende mottar også styret klager over uryddige oppganger og kjellerganger. Sportsboder fylles opp av bildekk og annet som ikke har noe der å gjøre. Vi vil derfor igjen minne om at husordensreglene er utarbeidet for at det skal være hyggelig og godt å bo i borettslaget. I reglenes punkt 5 står det klart at det ikke er adgang til å oppbevare leker, skotøy eller andre gjenstander i oppgangene. Av hensyn til brannsikkerheten og muligheten for å ha sikre rømningsveier i tilfelle brann, må disse reglene overholdes! 
Om nødvendig kan styret uten varsel fjerne gjenstander som ikke hører hjemme i sportsboder, oppganger og kjellerganger. 
 

2. Rotter i borettslaget 
Vi har hatt et par tilfeller der en rotte har kommet inn i oppgang og leilighet. Anticimex har vært på stedene og snakket med de respektive beboerne samt avgitt rapport. I et av tilfellene har rotten kommet seg inn i oppgangen gjennom inngangsdør og i et annet opp igjennom sluk i baderom. 
Inngangsdørene skal være lukket! Sjekk også at vannlås i sluket og slukristen i badet ligger ordentlig på plass. 
Situasjonen vi i Oslo har hatt i forbindelse med søppeltømmingen som har ført til at søppelhusene våre til tider har vært overfylte, kan nok ha tiltrukket seg rotter. 
Det bedrer ikke på situasjonen at noen beboere legger matavfall i bedene. Bedene er ikke kompostbinger og i et borettslag vil matavfallet tiltrekke seg rotter og annet utøy. 
 

3. Jordfeilvarsler i leilighetene 
Disse er gamle og flere opplever etter hvert at de blir defekte. Jordfeilvarslerne er andelseiers ansvar. Ved å bytte til jordfeilautomater oppgraderes elanlegget til dagens krav. De som ønsker å oppgradere, må kontakte elektriker selv. 
 

4. Diverse vedlikehold 
I alle vaskeriene og kjellergangene er det nå installert bevegelsessensorer på lyset. Oppganger med størst slitasje er malt fra 1.etg og ned i kjellergang. Så snart vær og føreforhold tillater det, vil vi starte med å male alle grunnmurene på blokkene. 
 

5. Parkering 
Det registreres at enkelte som har egen biloppstillingsplass allikevel parkerer i gata. Dette medfører at det blir dårligere forhold for de som ikke har biloppstillingsplass samt gjester. 
 

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon