Aktuelt

Rundskriv nr. 1 - 2018

1. Materialer og avfall i forbindelse med oppussing
Styret har mottatt en del klager på rot og møkk i oppgangene etter oppussing av leiligheter.
I et tilfelle nektet vaskefirmaet vårt å vaske i en oppgang inntil oppgangen ble ryddet.
Det er klart det må bli en del tråkk og puss etter håndverkere som går ut og inn, men det er ikke akseptabelt at det ligger ledningsstumper, rester av materialer etc strødd rundt.
Vi ser også at det er behov for en påminnelse om å ta kontakt med vaktmester før en setter fra seg materialer/utstyr og eller container for avfall utenfor blokka under oppussing.

2. Årlig kontroll av brannvernutstyr
I fjor høst ble skumapparatene byttet ut med miljøapparater. Selv om styret har gitt beboerne flere anledninger til å foreta byttet, er det fremdeles 27 leiligheter som gjenstår. Disse er nå selv ansvarlig for å foreta byttet.

3. Belysning i oppgangene
Over en 3 års periode skal lampene i oppgangene skiftes ut og det blir LED belysning med bevegelighetssensorer. I løpet av vinteren har ON 11-29 fått ny belysning.

4. Ladestasjoner for elbil
Det ble vedtatt på generalforsamlingen i fjor våres at styret skulle jobbe med en løsning for lading av elbiler. 2 ladestasjoner står nå ferdig. På vår hjemmeside finner dere informasjon om hvordan en kommer i gang med lading.

5. Parkering
Parkeringssituasjonen i Olav Nygards veg, særlig vinterstid, er utfordrende.
Det hjelper heller ikke på situasjonen at beboere som har biloppstillingsplass ikke bruker den, men parkerer i gata. Over tid, kan dette måtte føre til at den aktuelle beboeren mister sin biloppstillingsplass.

Oppfordring går også til de som har garasje. Bruk garasjen!

6. Nedgravd avfallsløsning
Avfallshusene våre er gamle og lite miljøvennlige. Styret jobber med å få på plass en nedgravd løsning for avfall. Gjennomføringen skjer i etapper og vi starter våren 2018.
Vi håper gjennom prosjektet å også kunne frigjøre plass for 3-4 nye parkeringsplasser


Med vennlig hilsen
Styret

Printvennlig versjon